26 Ekim Hasta Hakları Günü
31 Ekim 2022


         

      Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır.

Hastanın öncelikle yararını gözeterek zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta hakları ile alakalı uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli mevzuatlar bulunmaktadır. Ülkemizde 1998 yılında 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Hasta Hakları Nelerdir?

 1. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
 2. Bilgi Edinme ve Bilgilendirilmiş Onay Hakkı
 3. Haberleşme Hakkı
 4. Personeli ve/veya Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
 5. Tıbbi Özen Gösterilmesi
 6. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı
 7. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
 8. Konsültasyon Hakkı
 9. Tetkik ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı
 10. Güvenliğin Sağlanması Hakkı
 11. Refakatçi Bulundurma Hakkı
 12. Hastanede Yattığı Sürece Özel Eşyalarını Yanında Bulundurma Hakkı
 13. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
 14. Müracaat ve Şikâyet Hakkı
 15. İkinci Görüş İsteme Hakkı

      Günün önemine binaen kurumumuz Hasta Hakları birim sorumlusu tarafından hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla galeri alanımızda stand kuruldu ayrıca yatan hastalar ile ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına, "hasta hakları ve sorumlulukları" ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.


 • hasta hakları2.jpeg
 • hasta hakları7.jpeg
 • hasta hakları6.jpeg
 • hasta hakları4.jpeg
 • hasta hakları3.jpeg
 • hasta hakları5.jpeg
 • hasta hakları1.jpeg