Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
11 Şubat 2022

                               
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ 


        Gemlik Devlet Hastanesi / Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmet verdiği ağır ruh sağlığı sorunları bulunan bireylerin hastaneye yatırılmalarını önlemek, yeti yitimini asgari seviyeye çekmek ve işlevselliğinin iyileşmesini sağlamak amacıyla biyolojik ve psikososyal müdahaleleri sunmak, hastaların bakımına katılan yakınlarına aile odaklı destek ve psikoeğitimler vermek, sosyal işlevselliğin istikrarlı hale getirilmesi ve bireyin toplum hayatı içerisinde geçirdiği sürenin artırılmasınısağlamaktır

TRSM Hizmet Sunum Modeli:

TRSM ortak bir yönetim altında bir araya gelmiş tıbbi personel ve ruh sağlığı hizmeti veren diğer personelden oluşan, disiplinler arası ekipler olarak faaliyet gösterir. Bu ekiplerin yataklı tedavi kurumları, birinci basamak sağlık kuruluşları ve toplumdaki sosyal destek kuruluşları ile kurulu bağlantıları vardır.

TRSM Personel Tanımı Ve ÇalışmaSaatleri;

  • TRSM Gemlik Devlet Hastanesi Ana Binası dışında bulunan 2 katlı binada hizmetvermektedir.
  • Merkezde en az bir psikiyatri hekimi bulunur. TRSM’nin bağlı olduğu sağlık kurumunun Başhekimi tarafından görevlendirilen psikiyatri hekimi görevlendirildiği süre içinde merkezden sorumludur.
  • TRSM hizmetleri ekip çalışması ile yerinegetirilir.
  • Ekipte sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire yeralır.
  • Çalışması gereken asgari meslek elemanları ve sayıları Bakanlıkça belirlenen Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hakkında Yönergede belirtilmiş olup; TRSM ‘nde 1(bir) sosyal çalışmacı, 2(iki) hemşire, 1(bir) psikolog görev yapmaktadır.
  • TRSM’nde belirtilen sağlık çalışanlarının yanında usta öğreticiler, 1(bir) tıbbi sekreter, 1(bir) güvenlik görevlisi, 1(bir) şoför, 1(bir) temizlik elemanı görevalmaktadır.
  • TRSM çalışma saatleri Sağlık Bakanlığı'nın resmi çalışma saatleri ile paralel olarakyürütülmektedir.
  • Psikiyatrik acil hizmetlerle ilgili iletişim bilgilerini de (112 - Acil Servis mesai dışı; TRSM irtibat no mesai içi )) içeren bilgiler hizmet alanlara, ailelerinebildirilir.
  • TRSM çalışma saatleri dışında kriz değerlendirmesi yapılması gereken veya tedaviye ihtiyaç duyan hastalar Gemlik Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerin acil servisine başvuruyapabilmektedir.
  • Gemlik Devlet Hastanesinin acil servisi tarafından, nöbetçi psikiyatri uzmanına haberverilir. Nöbetçi psikiyatri uzmanı mesai saatleri içerisinde TRSM ile temasa geçerek bilgilendirmeyapar.