Değerlerimiz

       

DEĞERLERİMİZ

Kurum kültürü olarak kalite standartlarını benimseme
Merkeze hastanın konulduğu bütüncül bir yaklaşım
Ekip ruhunda “biz” merkezli işbirliği ve dayanışma
Saygı ve hakkaniyet temelli hizmet sunumu
Değişime ve gelişime açık personel
Erişilebilirlik ve süreklilik
Bilimsellik
Verimlilik