Palyatif Bakım Hizmetleri
11 Şubat 2022


         Palyatif bakım, şifanın mümkün olmadığı terminal dönemde hastayı rahatlatacak, yaşam kalitesini en yüksek düzeyde tutacak tedavidir. Palyatif bakımın amacı; hastaların fiziksel, psikososyal ve manevi semptomlarının kapsamlı bir değerlendirme ve tedavisiyle hastaların ve ailelerinin acılarını hafifletmektir. Palyatif bakım, bu konuda eğitim almış profesyoneller tarafından uygun ortamlarda verilmektedir.
Palyatif bakım uzmanları, sağlık ekibiyle birlikte uygun tıbbi bakımı belirlemek ve hasta bakım hedeflerini düzenlemek için hasta ve ailesine yardım eder.

Hastanemiz 18 yatak ve alanında uzman Palyatif bakım ekibi ile Ekim 2015’ten bu yana hastalarımıza hizmet vermektedir.

          Amacımız; Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşılan hasta ve ailede ağrının ve diğer problemlerin erken tanılanması ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel psikososyal ve diğer gereksinimlerini hastanın fonksiyonel durumunun odaklı olup farklı meslek gruplarından oluşturulmuş multi disipliner bir ekiple bu hizmetin sunulmasını sağlamak bu süreçte hastanın yaşam kalitesini artırmaktır

  • palyatif ünitesi meşguliyet odası.JPG