Kalite Yönetim Birimi


Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Temel İş,Yetki  Ve Sorumluluklar Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
 
  * SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
  * Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
  * Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
  * Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  * Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  * Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmelidir.
  * SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
  * Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
  * SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır. 


kby.JPG

26 Mayıs 2022