Sağlık Kurulu
04 Nisan 2022


Sağlık Kurulu/Rapor almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)'den (Tlf.: 182 veya www.mhrs.gov.tr web adresinden) randevu alıp “Sağlık Kurulu ” birimine başvurulur

Sağlık Kurulu; Erişkin Engelli (Randevulu) , ÇÖZGER (0-18 yaş için özel gereksinim raporu) (Randevulu),  Silah Ruhsatı (Randevulu), Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları verilir.  

 
Erişkinler  İçin  Engelli   Raporları:

       Hastanemiz Sağlık Kurulu birimine MHRS randevularının olduğu tarih ve saatte gelen ilgililer, Sağlık Kurulu personelimiz tarafından kimlik tespiti ve gerekli ön kontroller yapılarak Engelli Sağlık kurulu Raporu almaya engel bir durumlarının olup olmadığı tespit edilir. Rapor almaya engel teşkil edecek  bir durumları yok ise   matbu dilekçeyi doldurarak ilgilinin kayıt işlemleri başlatılır. 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik  gereği zorunlu olanlarla, kişinin rahatsızlıklarına göre ilave poliklinik branşlarının E-Rapor sisteminde oluşturulmasının ardından ilgili, polikliniklere yönlendirilir.

Çözger:

Çocuğu için  Hastanemiz Sağlık Kurulu birimine MHRS randevularının olduğu tarih ve saatte gelen çocuk velisi, Sağlık  Kurulu personelimiz tarafından kimlik tespiti ve gerekli ön kontroller yapılarak ÇÖZGER  Raporu almaya engel bir durumlarının olup olmadığı tespit edilir. Rapor almaya engel teşkil edecek  bir durumları yok ise velisi adına    matbu dilekçeyi doldurarak  kayıt işlemleri başlatılır. 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Çocuklar İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu olanlarla, çocuğun rahatsızlıklarına göre ilave poliklinik branşlarının E-Rapor sisteminde oluşturulmasının ardından çocuk ve velisi/vasisi polikliniklere yönlendirilir

 

Durum Bildirir Sağlık  Kurulu Raporları:

Durum Bildirir Sağlık  Kurulu Raporu (Silah Ruhsatı, Silahlı/Silahsız Güvenlik, Yurt Dışına Çıkış, Vasi Tayini, Huzur/Bakım Evinde Kalma, Evlat Edinme, İşe Giriş, Devlet Memurluğu/Öğretmenlik, Okul/Üniversite Kaydı, Akülü Tekerlekli Sandalye gibi) almak isteyen vatandaşlarımız, Sağlık Kurulu birimimize MHRS üzerinden randevu aldıkları tarih ve saatte ya da randevusu olan hastaların randevu sürelerini kısıtlamayacak diğer vakitlerde birimimize şahsen başvurabilir. Sağlık Kurulu personelimiz tarafından kimlik tespitleri yapılan vatandaş matbu dilekçe örneğini doldurur. Alınmak istenilen rapor türüne göre en az 5 (beş) uzman hekim olacak şekilde E-Rapor sisteminde kayıt açılır ve ilgili polikliniklere yönlendirilir.

 

Terör , Kaza Ve Yaralanmaya  Bağlı   Durum  Bildirir  Sağlık Kurulu  Raporu:

 Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 09.07.2019 tarih ve 96598869 sayılı yazısında; Terör,Kaza Ve Yaralanmaya  Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu için başvuruların  sadece   ilgili Bakanlığın yetki verdiği sigorta şirketlerinde olduğu  başka hiçbir şekilde aracı  kurum /kuruluş, alt şirket ve bireysel kişilerde olmadığı açık şekilde belirtilmiştir.

Buna göre; Terör ,Kaza Ve Yaralanmaya  Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu almak isteyen ilgililer, sadece yetkili sigorta şirketlerinin Hastanemize yazacakları resmi üst yazı ile başvurabilirler.