Amaç ve Hedeflerimiz

   
      Bölgede tercih edilen hastane olma vizyonu ile çıktığımız bu yolda,  nitelikli insan gücü ve teknolojik altyapı ile sizlere en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Her geçen gün bütün hak sahiplerinin memnuniyetini ve aynı zamanda personelin güvenliği ve memnuniyetini arttırmayı ilke edinen hastanemiz, bakanlık kaynaklarını da reel bir biçimde kullanarak çalışmalarına devam etmektedir.

      Bu süreçte yönetim olarak, tüm yasal şartlar ve Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda, verilen hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmek ana politikamızdır.

Bunun yanı sıra;

  * 
Hizmet verdiğimiz hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, hasta hakları doğrultusunda doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak hızlı, güvenilir ve hakkaniyetli hizmet vermek,
  * 
Modern tıp alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek bu yönde hizmet sunmak,
 
Saygıyı prensip edinen çalışanlarımızın haklarını gözetmek,
  * 
Nitelikli, güvenilir, kesintisiz, güler yüzlü ve en üst düzeyde hizmet sunmak,
 
Hizmet kalite standartlarını kurum kültürü haline getirmek, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve tüm personelde katılımcı kalite bilincinin oluşmasını sağlamak diğer kalite politikalarımızdır.