12 - 18 Mayıs Hemşireler Haftası
15 Mayıs 2020

            1964 yılından itibaren her 12 Mayıs Günü “Hemşireler Günü” olarak kutlanmaktadır. Hemşirelik; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve profesyonel bir meslektir. Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir.

             Hemşirelik, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir. Ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli eller ister; temelinde sevgi, saygı yatar. Hemşire din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, birey, aile ve topluma sağlığını kazandırmak için çalışır. Bu nedenle, sevgiden, şefkatten, disiplin ve ciddiyetten uzak bir kişinin bu mesleği icra etmesi mümkün değildir. Çünkü hemşire, sağlığı yerinde olmayan, yardıma muhtaç insanlara hizmet vermektedir. Bu yönü düşünüldüğünde, hemşirelerin, hem eğitim açısından hem de psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gereken bir meslek grubu olduğu ortaya çıkmaktadır.

            Hemşirelerimiz her türlü sağlık hizmetinin kaliteli, ulaşılabilir, sürekli ve en üst düzeyde verilmesi için var güçleriyle çalışmaktadırlar. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan hemşirelerimiz halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunumunda önemli mihenk taşlarıdır.

           Hekim hastayı dinler, muayene eder, analiz yapar ve tetkikleri değerlendirir. Sonrasında ise koruyucu sağlık hizmetleri ve yatan hastalarla işin yükünü büyük ölçüde hemşireler üstlenir.

           Hastaların izlenmesi, değişikliklerin kaydedilmesi, takip edilmesi, ruhsal durumunun kontrolü, ilaç tedavisi ve benzeri tedavilerin yapılmasında yük hep hemşirelerin sırtındadır. Bu nedenle hemşireler sağlık hizmetlerinin sunumunda olmazsa olmaz temel unsurlardandır.

           Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bu nedenle sağlık sektörünün her biriminde çalışan personel de birbirlerinin ayrılmaz parçasıdırlar. Bu ekipte emeği en yoğun olan ve insanlarla ilişkisi en sıkı olan meslek de hemşireliktir.Hastane Yönetimi tarafından, En zor anlarımızda yanımızda olan, sabır, özveri ve büyük bir sevgi ile mesleklerini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12 -18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlayarak hediyelerinin takdim ettik.

 • hemşire6.jpg
 • hemşire2.jpg
 • hemşire3.jpg
 • hemşire4.jpg
 • hemşire5.jpg
 • hemşire15.jpeg
 • hemşire14.jpeg
 • hemşire13.jpg
 • hemşire13.jpeg
 • hemşire12.jpg
 • hemşire11.jpg
 • hemşire10.jpg
 • hemşire9.jpg
 • hemşire9..jpg
 • hemşire8.jpg
 • hemşire7.jpg
 • hemşire1.jpg