10-16 Mayıs Engelliler Haftası
11 Mayıs 2020

    Engellilik, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini kısmi veya tamamen kaybetmiş, normal yaşamın şartlarına uyamama olarak tanımlanmaktadır. Genetik etkenler, akraba evliliği, gebelik sırasında yaşanan sorunlar (hastalıklar, ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalmak, alkol ve madde kullanımı) gibi sorunlar önlenebilir süreçlerdir. Doğum sonrasında kazalar, psikososyal travmalar, doğal felaketler engelliliğe yol açmaktadır. Engellilik geliştirilecek sosyal politikalar ve her alanda koruyucu-önleyici uygulamaları içeren düzenlemelerle önlenebilir.   
       
Engelli olmak, insanlığın ortak sorunudur. Bu nedenle hem yurdumuzda hem de Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede, 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası olarak ilan edilmiştir.engel.jpeg