Op. Dr. Ahmet KARAKAYA
10 Haziran 2022

 

Ahemt KARAKAYA.jpeg
Op. Dr.


Ahmet KARAKAYA


Genel Cerrahi Uzmanı


Görev Lokasyonu

Gemlik Devlet Hastanesi


Doğum Yeri / Tarihi

Diyarbakır / 1978

Yabancı Diller
İngilizce

E-Mail / Web Adresi


Telefon (Dahili)
0224 517 34 00 (*)

Randevu
mhrsgemlik.png

» Çalıştığı Kurumlar ve Görevler

GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
Genel Cerrahi Uzmanı / 2022 -Devam Ediyor

RECEP TAYYİP ERDOĞAN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Genel Cerrahi UZMANI / 2019 -2022

SAKARYA HENDEK DEVLET HASTANESİ
Genel Cerrahi Uzmanı / 2018 -2019

ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK ASKERİ HASTANESİ
Genel Cerrahi Uzmanı / 2016-2018

RECEP TAYYİP ERDOĞAN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANES
Cerrahi Asistanlığı / 2010- 2016

İSTANBUL 112 KOMUTA MERKEZİ
/ 2008 -2009

BİNGÖL ADAKLI TABİP ASTEĞMEN 
/ 2007 - 2008

İSTANBUL 112 AMBULANS HİZMETLERİ 
/ 2006 - 2007


» Eğitim
RECEP TAYYİP ERDOĞAN TIP FAKÜLTESİ EĞTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Cerrahi Asistanlığı /2010 -2016 

KONYA MERAM TIP FAKÜLTESİ
Tıp Fakültesi / 2000-2006


» Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 1. TÜRKCERRAHİ DERNEGİ
 2. ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ
 3. HERNİ DERNEĞİ
 4. KOLOREKTAK CERRAHİ DERNEĞİ

» Sertifikalar 


» Mesleki İlgi Alanları
 • Meme ve Endokrin Cerrahisi
 •  Kolon ve Rektum Cerrahisi
 •  İnguinal herni,abdominal herni
 •  Anorektal hastalıklar

» Bilimsel Yayınlar ve Makaleler
 • VAN TIP DERGİSİ HAKEMLİK
 • The protectiveeffects of topiramate on intestinalinjuryinduced with infrarenalaorticocclusionviaoxidative stress and apoptosis, Ahmet Pergel, Gökhan Demiral, Levent Tümkaya, Tolga Mercantepe, Ali Özdemir, Süleyman Kalcan, Muhammed Kadri Çolakoğlu, Adnan Yılmaz, Recep Bedir & Ahmet Karakaya. Clinical and ExperimentalHypertension, Mayıs 2021, VOL. 43, NO. 7, 604–609,   DOI: 10.1080/10641963.2021.19256808(ULUSLARARASI MAKALE SCI-E)
 • The course of acuteappendicitis disease i̇n the COVID-19 period. Mikail Uyan , Suleyman Kalcan,  Ali Özdemir, Ahmet Karakaya, Gökhan Demiral,  Ahmet Pergel, Oguzhan Ustaoglu Medicine Science 2021;10(4):1299-1303 10.5455/medscience.2021.05.1638(ULASAL HAKEMLİ DERGİ MAKELE)
 • Akut Karının Nadir Sebeplerinden Safra Kesesi Perforasyonuna Yaklaşım (Olgu Sunumu). S. Kalcan, A.Özdemir,G.Demiral, M.Uyan, A.Karakaya, K.Tomas, A.Pergel. IV. Ulusal Karadeniz Cerrahi Günleri Sempozyumu, 8. Şubat 2020(ULUSAL SÖZLÜ BİLDİRİ)
 • Erişkin Hastada Bilinçli Olarak Yabanci Cisim Yutulmasina Yaklaşım. M.Uyan,S. Kalcan, A.Özdemir,K.Tomas, A.Karakaya, G.Demiral, A.Pergel. IV. Ulusal Karadeniz Cerrahi Günleri Sempozyumu, 8 Şubat 2020(ULUSAL SÖZLÜ BİLDİRİ)
 • 1. Internatıonal Dıcle Scıentıfıc Research And Innovatıon Congress.  Ahmet Karakaya  27-28 November 2021(ULUSLARARASI SÖZLÜ BİLDİRİ)
 • 1. Uluslararası Hasankeyf Bilimsel Çalışmalar Ve İnovasyon Kongresi.  Ahmet Karakaya   06-07 Kasım 2021 Batman (ULUSLARARASI SÖZLÜ BİLDİRİ)
 • 1. Internatıonal Dıcle Scıentıfıc Research And Innovatıon Congress.  Ahmet Karakaya    27-28 November 2021 (ULUSLARARASI SÖZLÜ BİLDİRİ)
 • The effects of TNF-α inhibitors on carbon tetrachloride-induced nephrotoxicity Ali Ozdemira , Levent Tumkaya b , Suleyman Kalcan a , Mikail Uyana , Ahmet Karakaya , Gokhan Demirala , Tugba Celik Samancib , Tolga Mercantepe b , Medine Cumhur Cürec , and Erkan Cüre  Clinical and Experimental Hypertension, 44:3, 291-296, DOI: 10.1080/10641963.2021.2018600 To link to this article: https://doi.org/10.1080/10641963.2021.201860  (ULUSLARARASI HAKEMLİ  SCI-E MAKALE)
 • The relationship between the treatment approach and the modified Hinchey classification and clinical parameters in acute diverticulitis Ahmet Karakaya1 , Ahmet Fikret Yucel Available online 06.03.2022 with doi: 10.5455/medscience.2021.09.316(ULUSAL HAKEMLİ DERGİ)
 • Comparison of endoloop and Hem-o-lok clip for stump closure in laparoscopic appendectomy: which one is more cost-effective. A retrospective study Mikail UYAN 1,* , Türker ACEHAN2 , Ahmet KARAKAYA1 , Süleyman KALCAN1 , Ali ÖZDEMİR1 , Kadir TOMAS  J Exp Clin Med 2022; 39(2): 492-496 doi: 10.52142/omujecm.39.2.36
 • Superior Mezenter Arter Embolisinde Erken Tanı ve Embolektomi Acute Mesenteric Arterial Embolus: Early Diagnosis and Embolectomy İbrahim AYDIN¹, Ahmet Fikret YÜCEL¹, Ahmet PERGEL¹,Ahmet KARAKAYA¹, Sabri OĞULLAR², Dursun Ali ŞAHİN¹, Ender ÖZER¹(ULUSAL VAKA TAKDİMİ)
 • Sigmoid Diverticulitis: Our Experiences with 13 Patients Ahmet Fikret Yücel, Ahmet Pergel, İbrahim Aydın, Ahmet Kocakuşak*, Elif Nisa Ünlü**, Ahmet Karakaya***, Ahmet Serdar Karaca****, Dursun Ali Şahin