Tıbbi Birimler
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Dahili No: 7201

      Laboratuvar hizmetlerini, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak, bilimsel veriler ışığında, biz ruhuyla, etik kurallara uygun olarak, güvenilir, kaliteli, verimli bir hizmet sunmaktır.

      Laboratuvarımız bünyesinde; Rutin Mikrobiyoloji testleri, ELİZA testleri, Seroloji testleri ile hizmet verilmektedir

Laboratuarımızda çalışılan kültür tesleri;

  • Yara Kültürü
  • İdrar Kültürü
  • Balgam Kültürü
  • Trakeal Aspirat Kültürü
  • Vajen Kültürü
  • Adeno virüs antijeni

TESTLERİN ALIM VE SONUÇ VERME SÜRELERİ

1. Boğaz Kültürü

Numune özelliği: Örnek almak için eküvyon, posterior farenkse, her iki tonsil üzerine, iltihaplı veya ülserleşmiş bölgeye sürülür.

Numune verme saatleri:  hafta içi 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

2. İdrar Kültürü

Numune özelliği: Kadın ve erkeklerde dış genital bölgede kolonize olmuş mikroorganizmalarla kontaminasyonu önlemek için, idrar alınmadan önce bu bölge temizlenmelidir. Eller de sabunlanmalıdır. Sabah alınan orta akım idrarı kültür için tercih edilmelidir. İdrar alındıktan sonra en geç 2 saat içinde laboratuvara taşınmalıdır.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

3. Gaita Kültürü

Numune özelliği: Direkt olarak steril, geniş ağızlı, sızdırmaz sıkı kapanan kapaklı bir kaba alınır.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

4. Yara Kültürü

Numune özelliği: Lezyonun hemen kenarından örnek alınmalıdır. Şırınga aspirasyonu, eküvyon ile alınan sürüntüye tercih edilir. Yara yüzeyi alkol ve iyot ile temizlenip kurutulur. Lezyonun en derin kısmı, aspire edilir. Vezikül varsa; lezyon tabanından hem sıvı hem de hücreler alınır. Aspirasyon başarılamazsa, subkutanöz olarak steril  %0,85 NaCl injekte edilerek aspirasyon tekrarlanır. Materyal alınamıyorsa, biraz buyyon iğne ile çekilerek iğne ve şırınga çalkalanır, böylece örnek çoğaltılmış olur.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir.Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

 

5.Kulak Kültürü

Numune özelliği: Yara kültürü gibi veya kulaktan gelen püyden alınır.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

 

6. Genital Kültürler

Numune özelliği:  Kadınlar jinekolojik pozisyonda erkekler ayakta olmalıdır. Akıntı geliyorsa; önden gelen akıntı eküvyon ile alınıp atılır, arkadan gelen akıntı diğer eküvyon ile alınır. Eküvyon ile üretra içine 2 cm girilerek mukoza epitel hücreleride kazınarak örnek alınır. Vajen örneği arka forniks veya yan duvarlardan alınır.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

7.Kateter Kültürü

Numune özelliği: Kateter çıkış yeri sürüntüsü, enjektör ile alınan eksuda örneği ve katater içi kan örneği olarak kültür alınabilir.

Numune verme saatleri:  Kan kültürü vasatının kullanılmadığı durumlarda numune mesai saatlerinde 16.30 a kadar alınmalıdır. Hafta sonu, kan kültür vasatı kullanılarak alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

8. Balgam Kültürü

Numune özelliği: Sabah balgamının alınması önerilir. Balgam alınmada önce mümkünse; hasta ağzını su ile gargara yapmalı ve çalkalamalıdır. Tükrük veya postnazal akıntı olmamalıdır. Derin bir öksürükle alınan örnek steril vida kapaklı kaplara koyulmalıdır.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

9.Burun Kültürü

Numune özelliği: Primer olarak staphylococcus taşıyıcılarını araştırmak için yapılır. Steril eküvyon, burun yan duvarlarından kıvrımlarla karşılaşıncaya kadar 2-3 cm içeri sokulur. Eküvyona rotasyon yaptırılarak nazal mukazadan örnek alınır.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

10. Meni Kültürü

Numune özelliği: Mümkünse prostat masajından sonra gelen akıntıdan örnek alınmalıdır.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

11. Mantar Kültürü

Numune özelliği: Steril su ile yüzey temizlenir. Ufak düz bistürü ile lezyon sınırının periferi kazınır. Saçlı deri lezyonlarından alınan örneklerde saç da bulunmalı ve incelenmelidir. Tırnak içeriğinde ise, tırnak plağı altındaki materyal veya kalıntı kazınarak alınır. Steril petri kutusuna koyulur.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

12. Konjonktiva Kültürü

Numune özelliği: Akıntılı bölümden deriye değdirilmeden alınmalıdır.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu alınan örnekler yukarıda belirtilen uygun saklama koşullarında bekletilerek ilk mesai gününde ekilir.  Sonuçlar  2 gün sonra HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

13. Boyalı,  Boyasız Mikroskobik İncelemeler

Numune özelliği:  Eküvyonla gelen numuneler boyalı inceleme için uygun değildir. Diğer örnekler kültür alma yöntemiyle aynıdır.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu örnek kabul edilmemektedir.  Sonuçlar 1 gün sonra  HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

14. Direkt Parazit İncelenmesi

Numune özelliği: Gaita kültürü için alınma yöntemi ile aynıdır.

Numune verme saatleri: 16.30’a kadar numune kabul edilmektedir. Hafta sonu örnek kabul edilmemektedir.  Sonuçlar aynı gün 14.00 da  HBYS üzerinden ilgili birime iletilir. 

***Yukarıda belirtilen numune verme süreleri  kesin olmayıp kültürdeki mikroorganizma sayısına göre işlemin uzama ihtimali her zaman olasıdır. 


Geri dönmek için tıklayınız


  • Kayıtlı haber bulunmamaktadır.