Tıbbi Birimler
Evde Sağlık Hizmetleri
Dahili No: 5107

 

EVDE  SAĞLIK  HİZMETİ

Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi için Sağlık Bakanlığımızca başlatılması istenen EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ 2010 yılında hastanemiz bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır.

EVDE BAKIM NEDİR?

Evde bakım hizmeti, yatağa bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır.

Hastaya tanı koymaktan ziyade, tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinintakibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır.

AMAÇ:

Tedavinin takibi - Tahliller - Heyet raporlarının yenilenmesi - Tıbbi Bakım ve Rehabilitasyon hizmetlerinin hastanın evinde uygulanması - Sosyal ve Psikolojik destek verilmesi

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Evde Bakım Hizmetleri'nden kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan yatalak hastalar (örneğin Alzheimer, demans, felç gibi... ) yararlanabilmektedir. Yatağa bağımlı olmayan, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olan hastalar Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanamamaktadır. Yatağa bağlı hasta grubu evde sağlık hizmeti sunumundan faydalanmaktadır. Hareket kabiliyetini kaybetmemiş ve sağlık kuruluşuna gelebilen hasta grubu hizmet kapsamında değildir.

 

NASIL BAŞVURABİLİRİM?                                  

Hastanemizin 02245131168 Dahili:5107(Evde Sağlık Hizmetleri Birimi) numaralı telefonunu arayarak yada Sahil Binası'nda bulunan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne başvurabilirler. İlk olarak hastanın muayenesi aile hekimi tarafından yapılmaktasdır. Evde Bakım Hizmetleri'ne kayıt yaptıran hasta yada hasta yakınlarının ikamet ettiği adrese Evde Bakım Ekibi giderek,hastanın genel kontrolünü yapmakta ve Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanıp yararlanamayacağına karar vermektedir. Ayrıca hastanın yara pansumanlarının ve gerekli tetkiklerin yapılması, sürekli kullanılan ilaçlarının ve tıbbi malzeme heyet raporlarının yenilenmesi Evde Bakım Hizmetleri tarafından yapılmaktadır. İhtiyacı olan hastalarımıza Psikolog ve diyetisyen desteği sağlanmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi randevu sistemi ile mesai saatleri içinde çalışır.

 

ACİL DURUMLARDA LÜTFEN 112  ACİL SERVİS'E BAŞVURUNUZ !

 

 


Geri dönmek için tıklayınız


  • Kayıtlı haber bulunmamaktadır.