Tıbbi Birimler
Servisler
Dahili No: Belirtilmemiş!

         Hastanemiz yataklı servislerimizdeki hizmetlerimiz üst yönetime karşı sorumlu olan servis sorumlu hekimin sorumluluğunda ve sorumlu hemşireleri ile yürütülmektedir.    

    Hekim hemşirelik,sekreterlik ve temizlik hizmetleri servis hizmetleri sürecindedir. Psikolog,eczacı vb.hizmetler kliniklerle ilgili mesleki  sorumlulukları dahilinde çalışmalarını yürütürler

 • Zemin Kat ; Ortopedi Servisi
 • 2. Kat ; Çocuk Servisi
 • 2. Kat;  Kadın Doğum Servisi
 • 3. Kat;  Cerrahi Servisi
 • 4. Kat;  Dahiliye Servisi

      Tüm servislerimizde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ile birlikte Hasta ve Çalışan Güvenliğine yönelik uygulamalar ilgili birimler, sorumlular, ekip ve komitelerin çalışmaları ile birlikte tüm çalışanlar tarafından sağlanmaktadır.

      Servislerin işleyişi bölüm prosedür ve iş akış şemalarında gösterilmiştir. Dokümanlar Mediportal sistemi üzerinden takip edilebilir.


Geri dönmek için tıklayınız


 • Kayıtlı haber bulunmamaktadır.