İdari Birimler
Tahakkuk - İstatistik Birimi
Dahili No: 7511-7512

İSTATİSTİK BİRİMİ :

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatına göre, kuruma ait tüm çalışmaları gösteren istatistik verilerin toplamak,kontrol emek, düzenlemek, bunlarla ilgili resmi çalışma ve  yazışmaları hazırlayarak, e-mail, üst yazı ve gerektiğinde faks yoluyla Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek ve kliniklere ve yöneticilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

    
Günlük Yapılan İşler

1. Hastanemiz Sicil Birimi’ne verilmek üzere günlük ayaktan hasta, ameliyat ve diyaliz hasta sayısının hazırlanması,

2. Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne iletilmek üzere ihbarı zorunlu hastalıkları formların zamanında düzenlenmesini sağlamak ve üst yazıyla bildirmek,

3. Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne iletilmek üzere akut barsak enfeksiyonları günlük sürveyans ve izleme-değerlendirme formunun hazırlanarak, e-mail yoluyla gönderilmesi,
4. Sağlık Müdürlüğü AÇSAP Şubesi’ne e-mail yoluyla gönderilmek üzere, günlük gebelik, doğum, gebelik sonlandırma, bebek ve çocuk ölümleri formlarının düzenlenmesi, ilgili dosyaların gün içerisinde hazırlanması,

5. Acil polikliniklerde düzenlenen, Form 018/C zehirlenme vaka bildirim formlarının, Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube’ye faks ile gönderilmesi,

6. Ölen hasta listesini kontrol ederek, anne ve kadın ölümlerini takip etmek, gerekli dökümanların zamanında düzenlenmesini sağlamak.

7. Kadına yönelik şiddet formaları ile ilgili gerekli tabloyu hazırlamak,

8. Beyin ölümü formlarını kabul etmek,

9.Ölen hastalara ait ölüm formlarını kabul etmek ve ilgili gerekli tabloyu hazırlamak,

10. Günün akışına göre gerekli çalışmaları yapmak.

 

TAHAKKUK BİRİMİ:

Hastanemiz döner sermaye bütçesini hazırlayıp bakanlık onayına sunmak,

Hastanemizde döner sermaye bütçesinden alınan tüm ilaç, tıbbi sarf, laboratuar, ambar, mühendislik, demirbaş malzemelerin ödemesinin yapılması için gerekli evlarakların toplayarak ödeme emri belgesi düzenlemek ve saymanlığa göndermek

Hastanemizin döner sermaye muhasebe kayıtlarını tutmak

Depoların stok çıkışlarını saymanlığa muhasebe işlem fişi düzenleyip bildirmek.

Hastanemizin elektrik, su telefon, doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlamak

Hastanemizde ihale yoluyla yapılan hizmet alımı ile ilgili hak edişleri düzenleyip tahakkuka bağlamak

Saymanlık programı TDMS ile hastanemiz MKYS programı arasındaki hesapları karşılaştırıp eksiklikleri düzelttirmek.


Geri dönmek için tıklayınız


  • Kayıtlı haber bulunmamaktadır.